Voorwaarden gebruik website (disclaimer)

Voorwaarden gebruik website (disclaimer)

Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u nu bekijkt. Door deze pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.
Hoewel aan de inhoud van deze website grote zorg is besteed, aanvaardt Joost Doensen Tandtechniek. geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van onvolledigheid of onjuistheden van het getoonde. Ook is Joost Doensen Tandtechniek. niet verantwoordelijk voor de inhoud op de aan deze website gekoppelde bestanden en/of websites waarnaar wordt verwezen.
Tenzij expliciet anders is aangegeven behoren alle rechten en informatie toe aan Joost Doensen Tandtechniek., inclusief copyrights en intellectuele eigendomsrechten. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de inhoud van deze website of delen daarvan maken inbreuk hierop. Toestemming tot het gebruik van de inhoud van deze website of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.
Joost Doensen Tandtechniek. behoudt het recht voor te allen tijde zonder nadere kennisgeving aanvullingen, verbeteringen, correcties en/of wijzigingen op deze website en deze voorwaarden aan te brengen.